Sprzątanie świata

Rokrocznie nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. W tym roku hasło przewodnie brzmiało: Nie ma śmieci – są surowce”. W dniu 15 września podczas zajęć dydaktycznych przedszkolaki szczególną uwagę zwróciły na segregowanie odpadów oraz recykling. Dzięki zabawom poznały zasady selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Dzieci grup starszych wyposażone w ochronne rękawice i plastikowe worki z zaangażowaniem sprzątały najbliższe okolice przedszkola.