Przedszkole Promujące Zdrowie

Zajęcia w ramach działań prozdrowotnych:

Rehabilitacja ruchowa-to ćwiczenia z użyciem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego prowadzone indywidualnie i   w małych zespołach.

Gimnastyka korekcyjna-korygowanie własnej sylwetki, wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w trakcie ćwiczeń i wszelkich codziennych czynności.

Taniec-dzieci zaznajamiają sie z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce uczą się prostych elementów tańca, trudniejszych kroków i choreografii.

Zajęcia artystyczne z rytmiką-ruch przy muzyce jest źródłem radości, odprężeniem, wyładowaniem energii, daje szanse rozwoju fizycznego, a także jest środkiem terapeutycznym.

Zajęcia z logopedą-to nie tylko terapia , ale także profilaktyka . Prowadzone są zajęcia indywidualne oraz grupowe. Obejmują one  usprawnianie aparatu mowy, ćwiczenia oddechowe, czy zabawy z elementami logorytmiki.

Zajęcia z psychologiem-wspomagają rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny dzieci, służą rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych oraz wyrównywaniu deficytów rozwojowych. Mają charakter indywidualny i grupowy.   

                                          
Zajęcia z pielęgniarką- cyklicznie prowadzone zajęcia podnoszą świadomość dzieci w zakresie dbania o własne zdrowie i higienę.

Światłoterapia-zajęcia działające na takie zmysły; jak: wzrok, słuch, dotyk, czy węch.Dzieci reagując na różne sygnały doskonalą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, rozwijają spostrzegawczość oraz pamięć.