Kadra pedagogiczna

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy zatrudnia  37 nauczycieli. Kadra pedagogiczna czuwa nad ogólnym rozwojem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w godz. 600 – 1630.

Dyrektor :            mgr Jolanta Kubacka

wicedyrektor :     mgr Anna Zgłobicka

wychowawcy:
grupa I:

mgr Anna Adamiec
mgr Anna Zgłobicka

grupa II:

mgr Anna Ignasiewicz
mgr Marta Karp

grupa III:

Barbara Woźniak
mgr Magdalena Pichla

grupa IV:

mgr Dorota Stępień

grupa V:

mgr Anna Barczewska
mgr Monika Kurczak

grupa VI:

mgr Agnieszka Białkowska
mgr Anna Kuźnia

grupa VII:

mgr Patrycja Bartoń
mgr Jolanta Kubacka

grupa VIII:

mgr Jacek Bełzki
mgr Joanna Kękuś

grupa IX:

mgr Anna Halama
mgr Izabela Chlebowska-Sołowiej

grupa X:

mgr Barbara Szatarska
mgr Magdalena Zatorska

grupa XI:

mgr Beata Biegała
mgr Joanna Duda

grupa XII:

mgr Anna Benio
mgr Danuta Zubal

grupa XIII:

Małgorzata Janiak
mgr Andrzej Mazurek

grupa XIV:

Krystyna Kłacz
mgr Mariola Piasecka

pedagog:   mgr Marta Kwapisz

logopeda:   mgr Beata Prętka

psycholog: mgr Rafał Dorobek

gim. korekcyjna: mgr Teresa Kocyła

religia: Michał Kamiński