Kadra pedagogiczna

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy zatrudnia  37 nauczycieli. Kadra pedagogiczna czuwa nad ogólnym rozwojem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w godz. 600 – 1630.

Dyrektor :            mgr Jolanta Kubacka

wicedyrektor :     mgr Anna Zgłobicka

wychowawcy:
grupa I:

mgr Agata Bernasiewicz
mgr Anna Zgłobicka

grupa II:

Paulina Pawlak
mgr Monika Kurczak

grupa III:

mgr Angelika Pitner
mgr Anna Halama 

grupa IV:

Barbara Woźniak
mgr Magdalena Pichla

grupa V:

Małgorzata Janiak
mgr Agnieszka Machała

grupa VI:

mgr Anna Barczewska
mgr Bernadeta Momot

grupa VII:

mgr Patrycja Bartoń
mgr Jolanta Kubacka

grupa VIII:

mgr Agnieszka Białkowska
mgr Kamila Bandrowska

grupa IX:

mgr Beata Biegała
mgr Joanna Duda

grupa X:

mgr Anna Bernasiewicz
mgr Marta Leszczyńska

grupa XI:

mgr Jacek Bełzki

grupa XII:

mgr Elżbieta Wesołowska
mgr Magdalena Gliniecka

grupa XIII:

mgr Dorota Stępień
mgr Izabela Chlebowska-Sołowiej

grupa XIV:

mgr Anna Adamiec
mgr Andrzej Mazurek

pedagog:   mgr Marta Kwapisz

logopeda:   mgr Beata Prętka

psycholog: mgr Rafał Dorobek

gim. korekcyjna: mgr Teresa Kocyła

referent: mgr Anna Bogacka

nauczyciel religii: mgr Czesława Szuman