Grupa XI

Grupa XI to wesołe i zintegrowane sześciolatki. Codziennie odkrywają świat, rozwijają zdolności i zainteresowania. Z przyjemnością uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych, samodzielnie podejmują aktywność plastyczną. Uczą się wzajemnego szacunku oraz zasad zgodnego współdziałania w grupie.

 

<