Grupa XI

Grupa XI to dzielne i zintegrowane sześciolatki. Interesują się otaczającą je rzeczywistością oraz czynnościami szkolnymi, są otwarte na proponowane oferty edukacyjne. Aktywnie uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych oraz teatralnych. Chętnie pomagają sobie nawzajem.

<