Opłaty za świadczenia przedszkola

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od 1 lutego 2014 r. następuje zmiana numeru konta , na które należy dokonywać  wpłat za usługi świadczone przez przedszkole. Prosimy o dokonywanie wpłat za  żywienie i pobyt dziecka na jedno konto o nr:

75 1240 3464 1111 0010 5603 0740

Opłata za świadczenia przedszkola  winna być uiszczona do dnia 15-ego każdego miesiąca za dany miesiąc (z góry).

Dzienna opłata za posiłki w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 4,80 zł:

-śniadanie-1,20 zł

-obiad-2, 40 zł

-podwieczorek-1, 20 zł.