Rekrutacja

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

Informujemy, że rekrutacja dla dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020 będzie odbywać się drogą elektroniczną w dniach od 12.03.2019 r. do 02.04.2019 r.

Zapisu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej:

  www.legnica.przedszkola.vnabor.pl

Elektroniczna rekrutacja nie będzie dotyczyć dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego -grupy integracyjne. Dla tych dzieci karty zgłoszenia do przedszkola prosimy pobierać w pokoju nr 2 w dniach od 12.03.2019 r. do 02.04.2019 r.

Pliki do pobrania:

oświadczenia

Informator o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych