Rekrutacja

Szanowni rodzice i opiekunowie!

Informujemy, że rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022, będzie odbywać się drogą elektroniczną w dniach od 05.03.2021 r. do 26.03.2021 r. Zapisu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: www.legnica.przedszkola.vnabor.pl

Po zarejestrowaniu dziecka, należy wydrukować kartę zgłoszenia i dostarczyć do   przedszkola pierwszego wyboru.

Elektroniczna rekrutacja nie będzie dotyczyć dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego -grupy integracyjne. Dla tych dzieci karty zgłoszenia należy pobierać w przedszkolu w dniach od 05.03.2021 r. do 26.03.2021 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola zostaną podane do wiadomości w dniu 16.04.2021 r. 

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola  w formie pisemnego oświadczenia odbywać się będzie   od dnia 16.04.2021 r. do dnia 20.04.2021 r.

Druk powiedzenia woli znajduje się poniżej w plikach do pobrania.Wypełniony dokument należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w przedsionku przedszkola.

Pliki do pobrania:

Informator_dla_rodzica

Oświadczenia  

Potwierdzenie woli