Scenariusz zajęć ruchowych dla dzieci w wieku 3 lat

Temat: Rozwijanie zwinności i koordynacji ruchów z użyciem drobnego sprzętu gimnastycznego

 Cel główny:

–        Nauczanie przekładania szarfy wokół własnej osi

Zadania szczegółowe:

–        wiadomości: poznanie ruchu przekładania szarfy z ręki do ręki

–        umiejętności: nauczenie przekładania szarfy z ręki do ręki w pozycji stojącej wokół własnego ciała

–        psychomotoryczność: kształtowanie zwinności dziecka w czasie wykonywania ruchów szarfą gimnastyczną

Metody: zabawowo – zadaniowa

Ilość dzieci: 25

Czas trwania: 20 minut

Sprzęt: szarfy

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

CZĘŚĆ WSTĘPNA:

–        Przywitanie i omówienie tematu zajęć.

–        Marsz po kole.

Dzieci maszerują po obwodzie koła, pobierają szarfy i zakładają je na siebie, przekładając przez głowę i jedno ramię.

–        „Odszukaj swój kolor” – zabawa orientacyjno – porządkowa.

Dzieci biegają swobodne po sali, omijając cztery krążki (szarfy) w kolorach szarf. Na mocne uderzenie w bębenek szukają krążka w kolorze swojej szarfy i siadają wokół niego. Dwa uderzenia w bębenek są sygnałem do ponownego ruchu.

CZĘŚĆ GŁÓWNA:

–        „Góra – dół”.

Dzieci stoją w rozsypce w rozkroku; rozciągniętą szarfę trzymają w rękach w górze. Wykonują skłon w dół, kładą szarfę na podłodze, prostują się, klaszczą dwa razy nad głową. Następnie wykonują skłon, podnoszą oburącz szarfę i wyciągnięte ręce do góry, jak na początku ćwiczenia

–        Wędrująca szarfa”.

Dzieci stoją w rozkroku w rozsypce; przekładają szarfę, podając sobie z ręki do ręki przed i za sobą w koło: wolno, coraz szybciej, a następnie w biegu.

–        „Koniki”- zabawa w parach.

Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko z pary jest konikiem, a drugie woźnicą. Dzieci poruszają się po sali w rytmie muzyki wygrywanej na tamburynie. Następnie zmieniają się rolami.

CZĘŚĆ KOŃCOWA:

–        „Przejście przez drabinkę i po linii prostej”.

Nauczyciel układa na podłodze dwie drabinki z szarf i dwie linie ciągle. Dzieci przechodzą, omijając szczeble drabinki, starają się ich nie zniszczyć. Następnie starają się zachować równowagę przy poruszaniu się po linie.

–        Ćwiczenia relaksacyjne – oddechowe.

Dzieci siedzą w kole (siad skrzyżny). Wykonują ćwiczenia oddechowe unosząc ręce ponad głowę i opuszczając je.

Opracowała: mgr Anna Kuźnia