Scenariusz zajęć ruchowych dla dzieci w wieku 4 lat

Temat: Kształtowanie poczucia równowagi u dzieci na prostym torze przeszkód

Cel główny:

– kształtowanie poczucia równowagi;

Zadania szczegółowe:

– wiadomości: poznanie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka;

– umiejętności: doskonalenie umiejętności przejścia po wyznaczonym torze z obręczą na głowie;

– psychomotoryczność: doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej;

Metody: zabawowo – zadaniowa

Ilość dzieci: 25

Czas trwania: 20 minut

Sprzęt: obręcze, piłki, lina

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA:

– Przywitanie i omówienie tematu zajęć.

– Zabawa „Pajacyki”.

– Przysiady.

– Podskoki na jednej nodze- „skakanka”.

2. CZĘŚĆ GŁÓWNA:

– Bieg slalomem z obręczą na głowie, tak aby obręcz nie spadła.

– Podskoki na jednej nodze z obręczą na głowie do wyznaczonego miejsca.

– Spacer po linii na podłodze z dwoma obręczami na wyprostowanych rękach.

3. CZĘŚĆ KOŃCOWA:

– „Łabędź”- leżąc na brzuchu unoszenie głowy i ramion, ręce wzdłuż tułowia, nogi wyprostowane leżą, nauczyciel liczy do pięciu.

– „Pływanie”- w leżeniu przodem dziecko unosi ręce przed siebie i rytmicznie ściąga łopatki, nogi uniesione i wyprostowane, czoło oparte o podłogę, nauczyciel liczy do pięciu.

– Dzieci w parach masują sobie wzajemnie plecy piłką w pozycji leżącej przy spokojnej muzyce.

Opracowała: mgr Joanna Kękuś