Scenariusz zajęć ruchowych dla dzieci w wieku 5 lat

Temat: Zabawy ruchowe kształtujące koordynację ruchowo – wzrokową z użyciem woreczka gimnastycznego.

Cel główny: Kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowej z użyciem woreczka gimnastycznego.

Zadania szczegółowe:

-wiadomości: dziecko potrafi zachować bezpieczeństwo w czasie zabawy ruchowej w grupie.

-umiejętności: potrafi wykonać podrzut i chwyt woreczka z wykonaniem zadania dodatkowego, klaszcząc dwa razy w ręce.

-psychomotoryczność: doskonali koordynację ruchowo – wzrokową.

Metody: zabawowo – zadaniowa

Ilość dzieci: 20

Czas trwania: 20 minut

Sprzęt: woreczki gimnastyczne

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA:

–  Zabawa ,,Baczność”

Dzieci podskakują z nogi na nogę w rytmie tamburyna. Kiedy tamburyno milknie, przechodzą do siadu skrzyżnego, pozostają w bezruchu przez kilka sekund. Na hasło ,,Baczność”, zrywają się z miejsc i stają na baczność.

–  Zabawa orientacyjno- porządkowa ,,Figurki”

Dzieci biegają po sali w rytmie tamburyna, kiedy tamburyno milknie dzieci przyjmują pozycję wymyślonej figury.

2. CZĘŚĆ GŁÓWNA:

– Zabawa ,,Kapelusz”

Dzieci chodzą po sali z woreczkami na głowie w rytm tamburyna, na przerwę w zabawie stoją nieruchomo.

– Zabawa ,,Zaczarowana piłka”

Dzieci rzucają woreczek oburącz do góry i starają się go złapać po klaśnięciu w ręce 2 razy.

– Zabawa ,,Przeplataniec z woreczkiem”

Dzieci przekładają woreczek gimnastyczny pod kolanem.

– Zabawa ,,Zabawa w parach”

Dzieci rzucają sobie nawzajem woreczek.

3. CZĘŚĆ KOŃCOWA

–  Zabawa ,,Studnia”

Dzieci chodzą po kole i wrzucają woreczki do obręczy.

– ,,Relaks”

Dzieci klęczą i rękami starają się dotknąć wykładziny jak najdalej przed sobą . Na koniec siadają  w siadzie skrzyżnym do ćwiczeń oddechowych ( wdech – nosem, wydech- ustami).

 

Opracowały:

mgr Katarzyna Piotrowska

mgr Dorota Stępień