Scenariusz zajęć ruchowych dla dzieci w wieku 6 lat

Temat : Kształtowanie u dzieci poczucia równowagi z użyciem drobnego sprzętu gimnastycznego.

Cel główny: Kształtowanie poczucia równowagi poprzez ćwiczenia na ławeczce gimnastycznej.

Zadania szczegółowe:

– wiadomości: poznanie zasad bezpieczeństwa w trakcie ćwiczeń na ławeczce gimnastycznej,

– umiejętności: doskonalenie umiejętności przejścia po odwróconej ławeczce
z wykonywaniem zadań dodatkowych,

– psychomotoryczność: doskonalenie poczucia równowagi w przejściu po odwróconej stronie ławeczki.

Metody: zabawowo – zadaniowa

Ilość dzieci: 20

Czas trwania: 20 minut

Sprzęt:  Ławeczka gimnastyczna, szarfy, woreczki, obręcz, skakanka
PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA:

–  Przywitanie i omówienie tematu zajęć.

–  Zabawa „Uważaj!” – nauczyciel gra na tamburynie, dzieci biegają swobodnie. Gdy przestaję grać stają na jednej nodze.

– „Znajdź kolor” – zabawa orientacyjno – porządkowa. Dzieci ubrane
w szarfy biegają po sali. Cztery szarfy w różnych kolorach są ułożone na podłodze. Na sygnał nauczyciela dzieci stają przy szarfie w swoim kolorze.

– „Przejdź przez szarfę” – dzieci biegają i trzymają w obu rękach szarfę. Na sygnał nauczyciela wchodzą do szarfy i przeciągają ją w górę.

– „Dzieci na spacer – dzieci do domu” – dzieci kładą szarfy na podłodze. Gdy nauczyciel klaszcze biegają swobodnie po sali. Na sygnał ”do domu” wracają do szarfy i stoją prosto na jednej nodze.

2. CZĘŚĆ GŁÓWNA:

– ćwiczenia na ławeczce normalnej i na odwróconej stronie ławeczki.

– Dzieci kolejno wykonują przejścia po ławeczce normalnej z zadaniami dodatkowymi (obrót na ławeczce, podniesienie woreczka z ławeczki i oddanie go nauczycielowi)  zakończone przejściem przez obręcz i przejściem po skakance stopa za stopą,

– Dzieci wykonują przejście po odwróconej stronie ławeczki z zadaniami dodatkowymi,  (obrót na odwróconej stronie ławeczki, podniesienie woreczka i oddanie go nauczycielowi), zakończone przejściem przez obręcz i przejściem po skakance stopa za stopą.

 

3. CZĘŚĆ KOŃCOWA

– Ustawienie się w kole.

– Siad skrzyżny. „Budowanie domku”  nad głową. Dzieci wyciągają ręce coraz wyżej, tworzą piętro i dach,

– Omówienie zajęć, pochwalenie dzieci.

 

                                                                             Opracowała:

                                                                             mgr Beata Biegała