Scenariusz zajęć ruchowych w ogrodzie przedszkolnym 2

Temat: Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej z akcentem na: szybkość, zwinność i koordynację ruchową.

Cel główny:

–        Przestrzeganie zasad obowiązujących we wspólnych grach i zabawach ruchowych oraz zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

Zadania szczegółowe:

–        wiadomości: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, obowiązujących we wspólnych grach i zabawach sportowych

–        umiejętności: utrzymywanie prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania ćwiczeń

–        psychomotoryczność: kształtowanie szybkości, zwinności i koordynacji ruchowej dziecka w czasie wykonywania ćwiczeń

Metody: zabawowo – zadaniowa

Ilość dzieci: 20

Czas trwania: 30 minut

Sprzęt: hula hop, piłki, szarfy kółka ringo, skakanki, słupki

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA:

–        Przywitanie i omówienie tematu zajęć.

–        Rozgrzewka.

Ćwiczenia uruchamiające duże grupy mięśniowe – podskoki, przysiady, skłony, skręty tułowia oraz krążenia ramion.

– „Strumień”

Dzieci ustawione w rzędzie, na sygnał zaczynają truchtać, ostatnie dziecko biegnie na początek grupy i wyciągając rękę w górę daje sygnał kolejnemu ostatniemu do rozpoczęcia biegu. Zabawa kończy się, gdy wszystkie dzieci zajmą pozycję „pierwszego”.

2. CZĘŚĆ GŁÓWNA:

–        „Ruchomy kosz”.

Koło hula hop trzymane jest na wysokości pasa przez jedno z dzieci (dzieci się zmieniają). Zabawa odbywa się w biegu. Pozostałe dzieci próbują rzucić celnie do ruchomego kosza.

–        „Zwinnościowy tor przeszkód”.

Dzieci są podzielone na dwa równoliczne zespoły, ustawiają się na linii startu. Przed każdym zespołem w odległości  dwóch metrów ustawiony tor przeszkód. Na sygnał prowadzącego pierwsi zawodnicy z każdego zespołu rozpoczynają rywalizację:

„Przejdź przez strumień” – przejście po rozłożonych  kolorowych kółkach.

„Slalom” – bieg między słupkami.

„Przejdź przez szarfę” – przekładanie szarfy dowolnym sposobem.

„Skaczące żabki” –wykonanie po dwa przeskoki na skakance raz na prawej raz na lewej nodze.

„Ścieżka wrażeń” – przejście określonej trasy z woreczkiem na głowie i wykonanie zadania dodatkowego – przysiad, obrót wokół własnej osi.

„Lunatyk” – bieg tyłem do słupka.

3. CZĘŚĆ KOŃCOWA

„Marsz żołnierzyków” – zabawa korekcyjna.

Dzieci maszerują wyprostowane, klatka piersiowa uwypuklona, brzuch wciągnięty.

Podsumowanie zajęć, pochwalenie dzieci za aktywny udział w zabawach.

 

Opracowała: mgr Teresa Kocyła