Scenariusz zajęć ruchowych w ogrodzie przedszkolnym

Temat: Wszyscy lubimy sport

Cele główne:

-rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej z akcentem na koordynację ruchową

-pobudzenie zainteresowań działaniami sportowymi

Zadania szczegółowe:

-dziecko integruje się z grupą poprzez wspólną zabawę

-dziecko odczuwa radość ze współpracy w zespole

Metody: obwodowo-stacyjna

Liczba dzieci: 20 osób

Czas trwania zajęć: 30 min

Miejsce zajęć: ogród przedszkolny

Sprzęt: obręcze, woreczki gimnastyczne, piłki, szarfy

Przybory nietypowe: plastikowa butelka

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA:

– Przywitanie, omówienie tematu zajęć i przypomnienie jak bezpiecznie bawimy się w ogrodzie przedszkolnym

–         Rozgrzewka.

Ćwiczenia uruchamiające duże grupy mięśniowe, następnie przejście do ćwiczeń uruchamiających mniejsze grupy mięśniowe, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała.

–         „Znajdź kolor”

Dzieci swobodnie biegają, na trawniku ułożone są woreczki gimnastyczne w różnych kolorach, nauczyciel mówi określony kolor, a zadaniem dzieci jest odnaleźć woreczek w tym kolorze i przy nim stanąć

2. CZĘŚĆ GŁÓWNA:

–         Stacje sportowe

Przed rozpoczęciem ćwiczeń, na każdej stacji nauczyciel zapoznaje dzieci z rodzajem wykonywanego zadania:

– skoki przez ławeczki – dzieci chwytają oburącz ławeczkę, przeskakują z jednej strony na drugą i w podskokach przesuwają się wzdłuż ławeczki

– zjazd ze ślizgawki – dzieci ustawione w rzędzie po kolei zjeżdżają ze zjeżdżalni

– przejście przez drabinkę – dzieci ustawione w rzędzie po kolei przechodzą przez drabinkę

– skoki w workach – dzieci skaczą w workach, pokonując wyznaczoną trasę

– kręcenie obręczą i przekładanie szarf – dziewczynki kręcą obręczą, chłopcy przekładają szarfę z dołu do góry i na odwrót; po 2 min zmiana

– rzuty do celu – dzieci rzucają piłkami do celu zza linii ułożonej z szarf

3. CZĘŚĆ KOŃCOWA:

– ćwiczenia organizacyjno-porządkowe:

Dzieci ustawione w kole podają sobie plastikową butelkę kolanami

– ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe

Z wdechem przez nos dzieci unoszą ręce nad głowę i z wydechem przez usta opuszczają ręce

– Podsumowanie zajęć. podziękowanie dzieciom za aktywny udział w zabawach.

 

Opracowała: mgr Anna Śliwińska