Ramowy rozkład dnia

W ciągu dnia proponujemy:

 6:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci.Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, gry dydaktyczne, zabawy integracyjne
8:00 – 8:30 Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:30 – 9:00 Śniadanieczynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków
9:00 – 10:00  Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programowązajęcia edukacyjno – wychowawcze, obejmujące wszystkie obszary edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów
10:00 – 10:30 Zabawy inspirowane przez dzieci, samorzutne
10:30 –11:30 Zajęcia ruchowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,  gry i zabawy, w ogrodzie przedszkolnym obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki
11:30 – 12:00 Czynności porządkowe – higieniczne, gospodarcze, przygotowanie do obiadu
12:00 – 12:30 Obiad, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego jedzenia
12:30 – 14:00 Relaksacja, zajęcia i zabawy wyciszające, odpoczynek poobiedni, zabawy integracyjne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci: planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, zabawy ruchowe, w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe.
14:00 – 14:15 Czynności porządkowe, higieniczne
14:15 – 14:40 Podwieczorek
14:40 – 16:30 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.W okresie wiosenno – letnim gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.