Obraz dźwiękiem malowany

W listopadzie w naszym przedszkolu odbył się międzygrupowy konkurs plastyczny inspirowany muzyką klasyczną: „Obraz dźwiękiem malowany”. Zadaniem konkursowym było wykonanie grupowej pracy plastycznej o tematyce jesiennej. Do głównych celów konkursu należało rozwijanie kreatywności plastycznej oraz rozbudzanie wrażliwości muzycznej.