Ogłoszenia

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

Nauczyciele za pośrednictwem poczty elektronicznej poszczególnych grup wiekowych będą przekazywać materiały edukacyjne zgodne z Podstawą Programową i Programem Wychowania Przedszkolnego.

Zapraszamy również do naszej zakładki „Nauczanie zdalne” , gdzie znajdują się pomysły na wspólne spędzenie czasu wolnego.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszych propozycji.

———————————————————————————————-

 

Informujemy o przedłużeniu terminu zamknięcia przedszkola  do 10.04.2020 r.

———————————————————————————————-

W związku z epidemią koronawirusa zakazuje się wstępu na teren przedszkola osobom niebędącym pracownikami.