Ogłoszenia

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 2.11.2020 r.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 26.10.2020 r.

———————————————————————————————-

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą w nowym roku szkolnym Procedurą bezpieczeństwa funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy dostępną w zakładce COVID-19 oraz ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji:

1.Pracujemy w godzinach 6.00-16.30.

2. Przynosimy kapcie w podpisanym woreczku i odzież na zmianę.

3. Żegnamy się z dzieckiem w przedsionku przedszkola (za wyjątkiem nowoprzyjętych dzieci 3 letnich oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami).

4. Do przedszkola wchodzi jeden rodzic, który ma maseczkę i dezynfekuje ręce.

5. W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka/dzieci do przedszkola prosimy o  obowiązkowe przyniesienie wypełnionych dokumentów zamieszczonych poniżej:

Oświadczenie rodzica

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu-2020-21

Upoważnienie do odbioru dziecka

oraz o zapoznanie się z dokumentami:

MP Nr 13_Klauzula ( Cowid -19- deklaracja)

MP Nr13 _klauz_informacyjna__wizerunek dziecka

MP Nr 13 – .klauz_informacyjna__uczęszczanie_dziecka_do_przedszkola

6. Prosimy o śledzenie strony przedszkola, gdzie będą umieszczane bieżące informacje.                                           

Prosimy o „zarezerwowanie” sobie większej ilości czasu zarówno na przyprowadzenie, jak i odbiór dzieci z przedszkola.

Bardzo zależy nam na bezpiecznym pobycie Państwa dziecka w przedszkolu i liczymy na współpracę i zrozumienie.

———————————————————————————————-

 

W związku z epidemią koronawirusa zakazuje się wstępu na teren przedszkola osobom niebędącym pracownikami.