Ogłoszenia

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla gr. IX, X

————————————————————————————————–

Zarządzenie dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla grup VI, XIV

————————————————————————————————–

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

Od 1 września 2021 roku zostaje uruchomiony w naszym przedszkolu Elektroniczny System Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka w Przedszkolu, który zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w placówce przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych (wejście i wyjście z przedszkola). W związku z powyższym systematycznie będziemy przekazywać Państwu informacje związane z w/w systemem. 

————————————————————————————————–

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

Serdecznie zapraszamy rodziców wszystkich grup na zebrania dotyczące organizacji nowego roku szkolnego 2021/2022 w dniu 31 sierpnia:

godz. 15.30

gr. I, gr. II, gr. VI ( nowo przyjęte dzieci młodsze ) , gr. VII (w roku ubiegłym grupa VI)

godz. 15.45

gr. III (w roku ubiegłym grupa I), gr. IV (w roku ubiegłym grupa II) , gr. VIII (w roku ubiegłym grupa VII), gr. IX (nowo przyjęte dzieci starsze)

godz. 16.00

gr. V (w roku ubiegłym grupa III), gr. XII (w roku ubiegłym grupa V), gr. X (w roku ubiegłym grupa IV) , gr. XI (w roku ubiegłym grupa XI)

godz. 16.15

gr. XIII (w roku ubiegłym grupa XII), gr. XIV(w roku ubiegłym grupa IX)

Zebrania odbędą się w salach poszczególnych grup.

Ze względu a utrzymujący się stan epidemii COVID-19 prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa:

– na zebranie przychodzi jeden rodzic

-na zebranie nie zabieramy dzieci

-zachowujemy wymagane odległości od innych osób

-zakładamy maseczkę, dezynfekujemy ręce

W celu sprawnego przebiegu zebrania prosimy, aby państwo mieli przygotowane: numery i serie dowodów  osobistych osób upoważnionych do odbioru dzieci, własny długopis.

————————————————————————————————–

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

Serdecznie zapraszamy rodziców z nowo przyjętymi dziećmi 3 letnimi na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się w ogrodzie przedszkolnym na terenie naszej placówki w dniach 30,31.08.2021 r. w godz. 10.00-11.00.

————————————————————————————————–

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

————————————————————————————————–

Zarządzenie Nr 6 Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy w sprawie zawieszenia zajęć dla grupy VIII

————————————————————————————————–

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

Informujemy, że od 19.04.2021 r. przedszkole będzie otwarte dla wszystkich dzieci.

————————————————————————————————–

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

————————————————————————————————–

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

Informujemy, że do dnia 16.04.2021 r. zostaje przedłużone  zamknięcie przedszkola. Serdecznie zachęcamy do korzystania z udostępnianych przez nauczycieli i specjalistów materiałów.

————————————————————————————————–

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

W dniach od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r.  nauczyciele i specjaliści za pośrednictwem poczty elektronicznej poszczególnych grup wiekowych będą przekazywać materiały edukacyjne.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszych propozycji.

————————————————————————————————–

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

Informujemy, że Rozporządzenie z dnia 26 marca 2021 r.  poszerza listę Rodziców uprawnionych do skorzystania z opieki nad dziećmi w przedszkolu w okresie czasowego ograniczenia działalności tj. od 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r.

———————————————————————————————-

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

Informujemy, że w dniach od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. ze względu na bezpieczeństwo  przedszkole zostaje zamknięte. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi Rodziców, którzy pracują w służbach medycznych lub porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej),w trakcie wykonywania obowiązków.

Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

———————————————————————————————-

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

Informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole będzie czynne w miesiącu lipcu.

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Legnica na rok szkolny 2020/2021.

Terminy przerw w pracy przedszkoli

———————————————————————————————-

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą w nowym roku szkolnym Procedurą bezpieczeństwa funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy dostępną w zakładce COVID-19 oraz ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji:

1.Pracujemy w godzinach 6.00-16.30.

2. Przynosimy kapcie w podpisanym woreczku i odzież na zmianę.

3. Żegnamy się z dzieckiem w przedsionku przedszkola (za wyjątkiem nowoprzyjętych dzieci 3 letnich oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami).

4. Do przedszkola wchodzi jeden rodzic, który ma maseczkę i dezynfekuje ręce.

5. W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka/dzieci do przedszkola prosimy o  obowiązkowe przyniesienie wypełnionych dokumentów zamieszczonych poniżej:

Oświadczenie rodzica

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu-2020-21

Upoważnienie do odbioru dziecka

oraz o zapoznanie się z dokumentami:

MP Nr 13_Klauzula ( Cowid -19- deklaracja)

MP Nr13 _klauz_informacyjna__wizerunek dziecka

MP Nr 13 – .klauz_informacyjna__uczęszczanie_dziecka_do_przedszkola

6. Prosimy o śledzenie strony przedszkola, gdzie będą umieszczane bieżące informacje.                                           

Prosimy o „zarezerwowanie” sobie większej ilości czasu zarówno na przyprowadzenie, jak i odbiór dzieci z przedszkola.

Bardzo zależy nam na bezpiecznym pobycie Państwa dziecka w przedszkolu i liczymy na współpracę i zrozumienie.

———————————————————————————————-

 

W związku z epidemią koronawirusa zakazuje się wstępu na teren przedszkola osobom niebędącym pracownikami.