Pasowanie na czytelnika

Panie z Filii nr 4 Legnickiej Biblioteki Publicznej gościły w naszym przedszkolu i uroczyście pasowały dzieci z grup sześciolatków na czytelników. Tradycyjnie przedszkolaki zaprezentowały programy artystyczne, a także utrwaliły wiedzę dotyczącą zasad korzystania z wypożyczalni i obchodzenia się z książką. Odpowiedziały na szereg pytań, rozwiązały wiele zagadek, a po wypowiedzeniu słów uroczystego przyrzeczenia zostały pełnoprawnymi czytelnikami. Na koniec otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książeczki.