Spotkanie z górnikiem

W dniu 4 grudnia grupy XI i XII odwiedził górnik, który opowiedział przedszkolakom o swojej pracy. Dzieci z uwagą przysłuchiwały się opowiadaniu gościa, z zaciekawieniem przyglądały się galowemu mundurowi, zadawały pytania. Obejrzały zdjęcia przedstawiające kopalnię, elementy codziennej pracy górnika oraz maszyny wykorzystywane pod ziemią.