Sprzątanie świata

Rokrocznie nasze przedszkole włącza się w ekologiczną akcję „Sprzątnie świata”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.” W dniu 22 września przedszkolaki wzięły udział w zajęciach promujących właściwe praktyki ekologiczne. Dzieci rozmawiały o potrzebie dbania o środowisko, w szczególności zaś o zasadach selektywnej zbiórki odpadów. Poznaną wiedzę mogły zastosować w zabawach dydaktycznych i sprawdzić, udzielając odpowiedzi na zagadki słowne i obrazkowe.