Święto Niepodległości

W dniu 8 listopada w naszym przedszkolu uroczyście obchodziliśmy Święto Niepodległości. W każdej grupie przedszkolnej odbyły się zajęcia, których celem było kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia przynależności narodowej. Dzieci sprawdziły swoją wiedzę dotyczącą symboli narodowych, poznały historię wyzwolenia Ojczyzny, wykonały ciekawe prace plastyczne. Grupy starsze uczestniczyły w „Konkursie Pieśni Patriotycznych”, a młodsze wysłuchały wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej. O godzinie 11.11 przedszkolaki z grup starszych w ramach akcji „Szkoła do hymnu” wspólnie odśpiewały hymn państwowy. Świętowanie Dnia Niepodległości jest doskonałą lekcją kształtowania miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji.